חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 ה' בסיון התש"פ, 28/5/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"הבקשה והדרישה ע"ד מבצע תפילין"
פרסום ראשון

מדורים נוספים
התקשרות גליון 1192 - כל המדורים ברצף
הנחת תפילין פועלת "ויראו ממך" באופן תמידי
המצווה שתביא את משיח
"הבקשה והדרישה ע"ד מבצע תפילין"
הרבי, האלוף, התפילין ומלחמת ששת-הימים
קבלת התורה בשמחה ובפנימיות
יובל שנים ל'מבצע תפילין'
הלכות ומנהגי חב"ד

חשיבותו של 'מבצע תפילין' בעיני הרבי באה לידי ביטוי בהוראות, בעידודים ובבקשות החוזרות ונשנות מכל חסידי חב"ד לפעול ב'מבצע תפילין' * מאות דו"חות נשלחו לרבי על-ידי צאגו"ח, ומן העבר השני נתקבלו הנחיות והדרכות מפורטות * יחס מופלא זה משתקף בין היתר במכתב 'כללי פרטי' עם הגהות הרבי בכתי"ק המתפרסם כאן לראשונה לרגל יובל שנים למבצע תפילין, וכן מכתבים נוספים מן המזכירות, שנמסרו ע"י הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, יו"ר צאגו"ח, ומהם עולה החביבות המיוחדת שניתנה לעיסוק במבצע

ב"ה, ועש"ק ואתחנן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב והדו"ח הפ"נ מאז.

ועל של עתה באתי, אשר שאלוני חוות דעתי בקשר עם "מבצע תפילין",

השתדלות — ובכל הדרכים המתאימות — לחזק קיום מצות תפילין והפצתה בכל מקום שיד אדם, אתם קרוים אדם, מגעת,

האם גם עתה צ"ל השתדלות מיוחדת בזה ובכל התוקף ובכל החוגים,

אף כי, כמובן, בכל חוג וחוג ע"פ דרכו הוא, אבל כל הדרכים והגישות יסודתן בהררי קודש, הוא צד השווה שבכל החוגים, בלשון חכמינו ז"ל "אני ישנה (אבל) ולבי ער לעשותם (המצות) כו' להקב"ה שיגאלני (מן הגלות)", ובפרט מצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין,

וכאשר ידבר המשתדל בדברים היוצאים מן הלב הנה הובטח "כי כל דבר שיצא מן הלב יכנס בלב", וכיון שכל האברים תלוין בלב, הרי סוף סוף יפעול פעולתו —

ודעתי ברורה אשר ההתעוררות והבקשה והדרישה ע"ד "מבצע תפילין", שמדובר בהן זה שנתים ימים ויותר — בתקפן עומדות גם עתה. ואדרבה ביתר שאת וביתר עז, כי המצב בהוה הוא שזקוקים כעת לא רק לזה אשר "כל עמי הארץ . . יראו ממך" — יראה הבאה ע"י מצות תפילין — אלא גם – לתוכן ההלכה הידועה — כמ"ש הרא"ש (הל' קטנות – הל' תפילין סט"ו) וז"ל:

. . מפני קיום מצות תפילין ותיקונן יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקד.

וע"פ האמור מובן גודל המצוה והזכות לפרסם הלכה זו בין כל אנשי המלחמה וקרוביהם וידידיהם וכל בנ"י — שליט"א — בכל מקום שהם.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש נזכה — בתוככי כל אחב"י – לאמר אשר מצב זה הי' ביום אתמול, כי ישלוט השלום בעולם ובפרט בארץ הקודש עלי' נאמר: ונתתי שלום בארץ,

ויוסיפו כאו"א מבנ"י בתורה ומצותי' מתוך שלום השקט ובטח.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל,

מ. שניאורסאהן.

העתק מכתב 'כללי פרטי' ונדפס ב'אגרות קודש' כרך כו אגרת ט'תשכא. הנוסח שלפנינו נשלח לרה"ח ר' ישראל לייבוב, עם שינויים והוספות, וצילומו מתפרסם כאן בפרסום ראשון.

שלושה מכתבים אלו נשלחו לרב אברהם פריז ע"ה, בימי הבראשית של 'מבצע תפילין', במהלך קיץ תשכ"ז.

המכתב הראשון (למעלה) נושא את התאריך ב' בתמוז, השני (משמאל) מתאריך כ"ג בתמוז, והשלישי (למטה) מג' במנחם אב.

.

בשלושת המכתבים, עליהם חתום מזכירו של הרבי, הרב חודקוב,  מופיעה הוראת הרבי להעביר תמיכה כספית מהמזכירות לצאגו"ח לצורך מימון 'מבצע תפילין'.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)