חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:27 זריחה: 6:04 כ"א באב התש"פ, 11/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בזכות בעלי-העסקים
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1300 - כל המדורים ברצף
מכבסת המילים עובדת
חדש על המדף
הניצוצות רודפים אחריך
חלומות
מצווה ולא השפלה
רחמים בלי גבול
קפידה ומחילה
בזכות בעלי-העסקים
יצחק מאיר את הניגון
מרבה בקדישים?!

הגאולה היא שלב הסיום של התפקיד והייעוד שהוטל עלינו – להפוך את העולם הזה הגשמי ל'דירה' לקב"ה. העבודה של עם-ישראל במרוצת הדורות יוצרת את ה'דירה' לקב"ה, והיא תתגלה בשלמותה בזמן הגאולה.

עבודה זו מתחלקת בכללות לשני קווי-פעולה, שאותם מייצגים שני השבטים יששכר וזבולון. יששכר מייצג את היהודים העוסקים בתורה, יושבי אוהל, ואילו זבולון מייצג את היהודים העוסקים במשא-ומתן ועסוקים רוב שעות היום בענייני הפרנסה.

דירת קבע

אך מתברר שבמובנים רבים גדולה מעלתו של 'זבולון' ממעלת 'יששכר'. בברכת משה רבנו לבני-ישראל הוא אומר: "שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך". הוא מקדים את זבולון ליששכר, משום ש"זבולון בצאתך", על-ידי פעולתו בעסקיו, פועל יותר למילוי תכלית הבריאה מ"יששכר באוהליך".

הדבר הזה רמוז גם בדברי לאה לאחר שנולד זבולון. היא קראו לו זבולון מלשון "בית זבול... בית מדור, מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי" (כפירוש רש"י). אף בזה מתגלה שעיקר בניית 'דירת הקבע' נעשית על-ידי זבולון.

מסביר הרבי מליובאוויטש (לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 134): "המשכת הקדושה בגשמיות העולם היא בעיקר על-ידי עבודתם של בעלי עסקים, שעל-ידי שעוסקים בעניינים גשמיים של העולם לשם שמים ומקיימים בהם מצוות כו', עושים את העולם הזה הגשמי 'דירה' להקב"ה; בעבודת זבולון נעשה ה'בית זבול' – דירה לו יתברך".

כשם שהקב"ה רוצה שה'דירה' בעבורו תהיה דווקא בעולם הזה התחתון ולא בעולמות עליונים ונעלים יותר, כך פעולת עשיית ה'דירה' היא דווקא על-ידי הירידה למטה, לענייני העולם, לעסקים ולעיסוק במשא-ומתן. בזה מעלתם המיוחדת של היהודים שבבחינת 'זבולון'.

גילוי העוצמה

אך כאן מתעוררת שאלה: מעלתו זו של זבולון היא דווקא בזמן הזה, כאשר יש צורך לברר את ענייני העולם הזה ולעשות אותם כלים לאור הקדושה, אבל כאשר משימה זו תסתיים, לא יהיה עוד צורך בעבודתו של 'זבולון', ואז כל בני-ישראל יעסקו אך ורק בתורה. אם-כן, איך אפשר לומר שזבולון הוא 'בית זבול', בית קבע?

ההסבר הוא שמעלתו של זבולון אינה בעצם העיסוק בענייני העולם, אלא מפני שעל-ידי עבודה זו מתגלים התוקף והנצחיות שבעם-ישראל ובתורה. כמו מעלת הניסיון, שאינה נובעת מהניסיון עצמו, אלא מהעובדה שהוא מגלה את עוצמת הקשר שבין יהודי לקב"ה.

וכך: "כל זמן שאין לבני-ישראל משא-ומתן בענייני העולם, לבררם ולזככם, אף שעוסקים בתורה ובעבודת ה' – הרי התוקף והנצחיות שבנשמתם לא באו עדיין לידי גילוי, ועל-אחת-כמה-וכמה לא לידי פועל בעבודתם, ולכן אין זו עבודה שתעשה בפועל דירה להקב"ה. דווקא בעבודת זבולון, שעוסק ב'תחתונים', ובכל-זאת עוסק בתורה ומקיים מצוות, הרי זה מגלה את תוקף היותו דבוק בתכלית עם ה', ובזה עושים 'דירה' לשכינה באופן קבוע ונצחי.

"וזהו הקשר בין עניין ה'דירה' העתידה להיות בגמר העבודה עם זה שאז 'לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד... יהיו ישראל חכמים גדולים' – כי עניין ה'דירה', 'דירת קבע' של הקב"ה, מתגלה בעסק התורה של ישראל, אלא כדי שעסק זה יהיה בתכלית השלמות הרי זה לאחרי העבודה כל משך זמן הגלות".


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)