חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:55 כ"א באב התשפ"א, 30/7/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מחר ניטול את השכר

קבלת שכר קיימת גם בעולם הזה, אך נטילת שכר, זהו סוג מיוחד של שכר שישנו רק "למחר" - בעולם הבא
מאמרים נוספים בפרשה
כל המצוות חשובות
לקבל בזכות ולא בחסד
מיזוג ניגודים
שובע ורעבון
הגלות צומחת מהחשבת העולם
עוני ועושר ב"לחם מן השמים"
שוויון שכל-כולו "אצבע אלוקים"
מסירות-נפש של רועה ישראל
הטכנולוגיה בשירות השכינה
הלוחות והצדיקים
שוחד לקב"ה?
מתי הקב"ה נושא פנים
מתוך ההסתר פורץ הגילוי
כמו ילד קטן שמתחיל ללמוד
חובת הנשים בתלמוד תורה
סגלות המזוזה – לשמור
התזכורת המתמדת של המזוזה
המזוזה עובדת בשבילך
המתנה שקיבל משה רבנו
למעלה ממילוי חובה

היום לעשותם (דברים ז,יא)

בסוף הפרשה מסכם משה את דבריו בהוראה אחת כללית1: "ושמרת את המצווה... אשר אנוכי מצווך היום לעשותם". על המלים "היום לעשותם" מפרש רש"י: "ולמחר - לעולם הבא - ליטול שכרם".

בהשקפה ראשונה2 נראה, שכוונתו של רש"י לומר, ששכר המצוות אינו ניתן בעולם הזה, אלא רק "למחר", בעולם הבא. אולם קשה לפרש כך, מכיוון שעל-פי פשוטו של מקרא - שזו דרך פירושו של רש"י - יש גם שכר מצוות בעולם הזה, כפי שמוכח מריבוי פסוקים3 שבהם הקב"ה מבטיח שכר גשמי בעולם הזה על קיום התורה והמצוות.

שינוי נוסח

הדבר יובן לאחר בדיקת מקורותיו של פירוש רש"י זה. מאמר מעין זה מצוי בגמרא, אלא שרש"י משלב שתי נוסחאות שמופיעות בשני מקומות שונים. במקום אחד נאמר4: "היום לעשותם, למחר לקבל שכרם". במקום אחר נאמר5: "היום לעשותם, ולא היום ליטול שכרם". רש"י בוחר בצורת הניסוח הראשונה, אך במקום "לקבל שכרם" הוא כותב, כבניסוח השני - "ליטול שכרם".

בכך רומז רש"י, שאמנם קבלת שכר קיימת גם בעולם הזה, אך נטילת שכר, זהו סוג מיוחד של שכר שישנו רק "למחר" - בעולם הבא.

בלי הפרעות

ההבדל בין 'לקבל' לבין 'ליטול' הוא, שקבלה תלויה ברצון הנותן, ואילו נטילה פירושה, שאתה בא ונוטל ואיש אינו מעכב בעדך. זהו ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא:

בעולם הזה, גם כאשר מגיע לאדם שכר על מעשיו, הוא יכול רק "לקבל שכרם", שכן עדיין יכולות להיווצר מניעות שונות שיעצרו את השכר. לכן יש מצבים רבים שאדם זכאי לשכר, אך בשל חטא כלשהו, הוא אינו מקבל אותו בעולם הזה, או לפחות חל עיכוב בקבלתו. אולם בעולם הבא, שם אפשר "ליטול שכרם" - מבלי ששום דבר יוכל לעכב את השכר.

שכר שדורש מאמץ

בהבדל בין 'לקבל' ובין 'ליטול' טמון גם השוני המהותי בין סוג השכר שניתן בעולם הזה לסוג השכר שניתן בעולם הבא. 'לקבל' פירושו, שאינך צריך לעשות מאומה, והשכר ניתן לך מאליו. לעומת זאת, 'ליטול' פירושו, שעליך להשקיע מאמץ מסויים כדי ליטול את השכר.

השכר שניתן בעולם הזה הוא שכר גשמי, שהאדם אינו נדרש להשקיע מאמץ בקבלתו. הקב"ה נותן והוא מקבל ממילא. אולם השכר שניתן בעולם הבא הוא שכר רוחני, שבשל רום מעלתו נדרשת פעולה מיוחדת מצד האדם כדי לקבלו.

זוהי עבודה בפני עצמה - העבודה של קבלת השפע הרוחני העילאי שהקב"ה נותן. "למחר", לעתיד לבוא, תידרש עבודה מסוג זה - לקלוט ולהשיג את השכר האלוקי שזכינו בו על-ידי העבודה בזמן הזה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כט, עמ' 41)

----------

1) דברים ז,יא.

2) באר מים חיים (לאחי המהר"ל) כאן. וראה ספר זכרון כאן. לבוש האורה ריש פרשת עקב.

3) ריש פרשת בחוקותי וריש פרשת עקב.

4) עירובין כב,א.

5) עבודה זרה ג,א. ד,ב. 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)