''
| | |
: 16:37 : 6:17 " ", 22/11/19


( " - ("

: עלייה של יהודי היא עלייה אמיתית רק כשנמשכת למטה, בעולם המעשה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')