''
| | |
: 19:48 : 5:45 ' ", 12/7/20


( " - ("

גילוי האוצרות הכמוסים כהכנה להתגלות פנימיות התורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')