''
| | |
: 19:12 : 6:13 " ", 26/8/19


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')