''
| | |
: 16:49 : 5:59 " ", 31/10/20


( " - ("

"שובה ישראל עד ה אלוקיך", והכן עצמך לקבל פני משיח צדקנו!

      
    ('' 2002)   '' -  ('')