''
| | |
: 19:43 : 5:35 ' ", 2/6/20


( " - ("

עלייה של יהודי היא עלייה אמיתית רק כשנמשכת למטה, בעולם המעשה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')